By - admin

Cách quản lý công nợ bằng excel hiệu quả nhất

Công nợ cần được quản lý và giám sát hiệu quả để thu hồi, đảm bảo lưu thông dòng tiền cho doanh nghiệp. Công cụ excel được sử dụng quản lý công nợ hiệu quả cho doanh nghiệp. Phần mềm kế toán excel với những tính năng, biểu mẫu hỗ trợ theo dõi công nợ dễ dàng. 

Kế toán viên cần nắm rõ quy định và cách lập excel quản lý công nợ hiệu quả để tối ưu hiệu suất làm việc. Chia sẻ dưới đây sẽ hỗ trợ kế toán viên lập biểu mẫu bằng excel quản lý công nợ phù hợp với doanh nghiệp.

Vì sao nên sử dụng excel để quản lý công nợ?

Excel là công cụ hữu ích, linh hoạt để quản lý tài chính doanh nghiệp. Phần mềm excel được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ ghi chép, thông tin và dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp. Công nợ là một phần của doanh nghiệp, liên quan đến vấn đề tài chính, yêu cầu cần được thao tác và theo dõi cẩn trọng.

Sử dụng excel để quản lý công nợ với nhiều lợi ích:

  • Excel hỗ trợ phân loại và theo dõi thông tin công nợ dễ dàng. Người dùng có thể phân loại quản lý theo đối tượng khách hàng, công nợ phải thu hồi và phải trả.
  • Dựa trên thông tin ghi chép được, dễ dàng theo dõi quá trình, đánh giá tình hình và khả năng thu hồi của từng đối tượng khách hàng để có chiến lược phù hợp.
  • Excel hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, thông tin công nợ theo khách hàng, nhóm chuyên biệt.
  • Công cụ excel hoàn toàn miễn phí, cho phép người dùng có lựa chọn tài chính phù hợp cho doanh nghiệp trong thời gian đầu.

Bên cạnh những ưu điểm, excel cũng có những hạn chế ảnh hưởng đến quá trình theo dõi tài chính, công nợ của doanh nghiệp:

  • Khả năng sao lưu thấp, dễ mất dữ liệu do chập nguồn máy tính.
  • Khả năng liên kết với các sổ sách kế toán kém, sẽ dẫn đến sai sót trong quá trình nhập liệu nếu kế toán viên không thao tác chính xác.

Hướng dẫn lập biểu mẫu quản lý công nợ bằng excel

Quản lý công nợ bằng công cụ excel, kế toán viên có thể lập biểu mẫu, thiết lập database và kiểm soát thông tin công nợ theo 2 nhóm: công nợ khách hàng (phải thu hồi) và công nợ nhà phân phối (phải trả).

Đặc điểm quản lý công nợ bằng excel phù hợp với doanh nghiệp/ công ty nhỏ, mới thành lập hoặc các cửa hàng, shop kinh doanh không có quá nhiều dữ liệu phải quản lý. Lập biểu mẫu quản lý công nợ bằng excel không quá phức tạp, với các mục sau: mã số khách hàng, phân loại đối tượng khách hàng, số lượng phải thu/ phải trả, địa chỉ khách hàng, thời gian thu hồi và tình hình công nợ đã được thu hồi…

Người lập bảng biểu cần sử dụng hàm để xác định phần % tiến độ thu hồi và hoàn trả nợ, công nợ phát sinh. Thường xuyên theo dõi thông tin, nhập số liệu, hóa đơn chuyển tiền vào tài khoản hoặc tiền mặt để cập nhật tình hình công nợ chính xác.

Excel là công cụ đắc lực để theo dõi và kiểm soát tình hình công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Phần mềm excel sẽ tối ưu thông tin, theo dõi tình hình, lộ trình và % công nợ đã được thanh toán, giúp doanh nghiệp không bỏ sót thông tin hay trễ hẹn.

Thủ thuật excel được chia sẻ tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ sẽ hữu ích cho kế toán viên để thiết lập biểu mẫu kiểm soát, theo dõi công nợ hiệu quả.

Trả lời

Your email address will not be published.
*
*